Kosteloos bezwaar maken tegen je WOZ-waardeWe kunnen er een lang verhaal omheen breien, maar het leven wordt steeds duurder en dat merken we allemaal in onze portemonnee. Zeker wanneer je een koophuis hebt schieten de kosten door het dan heen. Zo hebben we de zogeheten WOZ-waarde van je woning. (wet waardering onroerende zaken). Een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ is er voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Deze WOZ-waarde wordt steeds opnieuw voor één kalenderjaar vastgezet. (bron) 

Eigenlijk is het heel simpel. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen. Zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting. De gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde met een taxatie. 

WOZ-waarde en belastingen

- Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de OZB (onroerendezaakbelasting) en soms voor de rioolheffing.

- De belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en verhuurderheffing. 

- Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing. 

Wel is het zo dat alle organisaties dezelfde WOZ-waarde van je woning gebruiken. 

Bezwaar maken tegen je WOZ-waarde

Een brief met de WOZ-waarde van je huis kan nogal rauw op je dak vallen en een complete shocktoestand creëren, maar gelukkig zijn er verschillende instantie zoals Kosteloosbezwaar.nl waar jij terecht kunt voor een kosteloos WOZ bezwaar. Wat veel mensen wellicht niet weten is dat je WOZ-waarde vaak verlaagd kan worden. 

Dit heeft te maken met het feit dat er een computer de WOZ-waarde vaststelt. Zoals Kostesloosbezwaar.nl zegt; Nattevingerwerk! De ervaren juristen en taxateurs van Kosteloosbezwaar.nl helpen je door handmatig en kosteloos de juiste waarde vast te stellen van je woning en dienen daarbij gratis bezwaar in tegen je aanslagbiljet. 

Waarom is dit gratis? 

De gemeente is verplicht (wettelijk) om proceskosten te vergoeden voor het bezwaarschrift van kosteloosbezwaar.nl wanneer zij naar aanleiding van het bezwaarschrift de WOZ-waarde verlagen. Op deze manier hoef jij dus niet op te draaien voor het nattevingerwerk van de overheid en kunnen de kundige mensen achter kosteloosbezwaar.nl  hun diensten kosteloos aanbieden. 

Het fijn om dit in de gaten te houden zodat jij niet teveel gaat betalen want dit kan flink oplopen.